Vierde bericht

Cor zegt:

Vorige levens en toekomstige levens, ze gebeuren allemaal op dezelfde tijd.
Wij hier, kunnen ons verbinden met elke gebeurtenis.
Al jullie handelingen en gedachten zijn voor ons oproepbaar.
Op onze hogere niveaus is het mogelijk de waarschijnlijke uitkomst
van verschillende alternatieve mogelijkheden in één opslag te overzien.
(1) Overbrug de dodelijke scheiding tussen kennis en liefde……

(2) Vorige levens en toekomstige levens, ze gebeuren allemaal op dezelfde tijd.
met elke gebeurtenis. Al jullie handelingen en gedachten zijn voor ons oproepbaar.

(3) Op onze hogere niveaus is het mogelijk de waarschijnlijke uitkomst van verschillende alternatieve mogelijkheden
in één opslag te zien. Er is veel onwetendheid, waardoor mensen onnodig veel ellende beleven. Wij veroordelen jullie niet,
maar wij doen een dringend verzoek aan jullie om geen wilsbeschikking voor crematie- of orgaandonatie te ondertekenen.
Alle leven is met zichtbare en onzichtbare draadjes met elkaar verbonden.
Als jullie astrale ogen geopend zouden zijn, zouden jullie dat ook niet meer doen.

De werkelijkheid en het leven is zo totaal anders dan wat mensen over de werkelijkheid en het leven zeggen en denken.
De aarde is gezegend. Wij hebben jullie elke uitvinding geschonken. Jullie gaan je realiseren hoe buitenaardse krachten
jullie hebben gered met nieuwe technologieën. Deze wijzen zijn door ons geïnspireerd.
De aarde en de mensheid wordt constant voor allerlei gevaren gered, waarvan jullie je niet eens bewust zijn.
De aardse fase van evolutie is verduisterd door de sluier van vergetelheid. Daarom is het voor jullie ook niet mogelijk
in de toekomst te kijken.
Jullie zijn nooit los van het geheel geweest, maar jullie hebben besloten de aandacht op slechts één deel ervan te richten,
waardoor deze energie zich heeft vastgezet in een begrensde vorm en jullie slechts een deel ervan ervaren.
Maar wie jullie werkelijk zijn is nooit uit het geheel geweest.
Ook de consumerende mens gaat ondanks alle verleidingen op zoek naar spirituele waarden.

(4) Jullie gaan nu door een sluier van mist, waar noch het een, noch het ander is. Priesters en dominees hebben
voor velen afgedaan, maar de vraag wat ervoor in de plaats moet komen is nog niet beantwoord.
De zoekende mens wiens levensvisie gebaseerd is op autoriteitsverering creëert nieuwe organisaties met
zelfbenoemde spirituele leiders, die misbruik maken van mensen die tijdelijk ontevreden zijn.
Jullie geloven door jullie verslaving aan autoriteiten dat iemand anders jullie het geluk en eeuwige vrijheid kan schenken.
Jullie zijn vergeten dat de mens goddelijk is, alles kan omdat hij alles is en overal in aanwezig is.

Jullie moeten je bevrijden van alle bindingen.
Een geloof of de waarheid kan onmogelijk georganiseerd worden.
Het is een persoonlijke aangelegenheid.

Als het georganiseerd wordt, wordt het in een vorm vastgelegd. Een leer door anderen opgelegd.
Ieder mens bezit de sleutel tot het koninkrijk.
Er zijn niet enkelen uitverkoren. Niemand heeft het recht om dat voor zichzelf op te eisen.
Als jullie iemand gaan volgen, keren jullie de waarheid de rug toe.
Jullie eigen verlangen naar verlossing, zal jullie tot het inzicht van onsterfelijkheid brengen.

Het is noodzakelijk dat jullie absoluut en onvoorwaardelijk vrij worden. Een leven zonder angst, verdriet, ziekte,
onzekerheid is mogelijk. Waar waarheid is, is geluk. Jullie zijn op aarde om een goede tijd te hebben.
Er is een groot verschil tussen domweg functioneren en je te realiseren dat je leeft.
Te weinig mensen, nemen de tijd om over hun leven na te denken. Teveel doen het te laat.
Er is iets mis in jullie maatschappij, als alleen mensen die in een crisis belanden de tijd voor reflexie nemen.
Verwachtingen van anderen zijn erg belangrijk.  Weinig mensen stellen zich de vraag wat ze zelf willen.
Schijnbare vanzelfsprekendheden zijn gevaarlijk voor individuen.
Ze worden ongemerkt een richting in geduwd die niet in overeenstemming is met hun ware Zelf.

Zoek verbinding met het goddelijke in jullie eigen ziel. Jij bent het centrum en de koning van je eigen wereld.
Dan begrijp je alles omdat je niets meer weet en geen meningen meer hebt.
Je bent het koninkrijk binnen, omdat je compromisloos volgens jouw innerlijke stem leeft.
Elke ziel moet alle graden van bewustzijn beleven. Ook Jezus heeft die weg afgelegd.
De paus komt in het gevoelsgebied terecht wat met zijn bewustzijn overeenkomt.

(5) Wij hebben hier geen hiërarchie.
De rol of functie die iemand op aarde heeft gehad is niet belangrijk.
Jullie moeten goede daden en ware verdienste niet verwarren. Deze zijn niet hetzelfde.
Het realiseren van de essentie van de geest is ware verdienste.
Onder alle omstandigheden iedereen onvoorwaardelijk met respect behandelen en niemand veroordelen of uitsluiten.
ls je iemand uitsluit of veroordeeld heb je het denkbeeld van een afgescheiden ‘ik’ nog niet verworpen.

Toelichting van Wilma

(1) In deze woorden herkennen we de groei van ons bewustzijn. De term ‘hoofd en hart’ zijn inmiddels behoorlijk geïntegreerd in het huidige bewustzijn en voor niemand meer onbegrijpelijk. De tijd, dat alleen het hoofd een rol speelde en het hart als een vage vrouwelijke toon met ongrijpbare emoties was, ligt nog niet zo lang achter ons.

(2) Misschien kunnen we ons met enige moeite een werkelijkheid voorstellen waarin de dingen zich niet achtereenvolgend aan ons vertonen. We kunnen het vergelijken met een droom. In het algemeen hebben droombeelden geen logische volgorde, maar een toch wel een samenhangend geheel.  In dromen kom je zonder enige logica in aanraking met wisselende beelden. Met enige oefening is het mogelijk deze ongestructureerde en veelal symbolische informatie tot een begrijpelijke ‘mededeling’  te vertalen. Hier wordt gesproken over een soortgelijke werkelijkheid. Omdat er geen gebeurtenissen in een oorzaak en gevolg manier bestaat, zie je dat ze allemaal bestaan. Meerdere uitkomsten zijn mogelijk als de oorzaak en gevolg manier niet geldt. Als een willekeurige reeks van oorzaak en gevolg door elkaar geschud wordt en in een zakje gestopt, dan zitten alle uitkomsten in één zakje. Ze zijn er wel maar niet meer op volgorde. Gooi je ze dan op tafel, dan heb je dezelfde elementen, alleen niet meer op een logische volgorde. Dit is een creatief veld van mogelijkheden.  Vrij om te kiezen uit de meerdere ongeordende mogelijkheden die allen een andere uitkomst zullen geven.

(3) Het is moeilijk om hier een eigen oordeel weg te laten.  We spreken over kennis en inzichten die niet direct de vertolkingen zijn van onze hedendaagse gedachtengang. Hier ligt de uitdaging de geest open te laten en het oordeel te vermijden. Door de geest niet af te grenzen met eigen overtuigingen, geven we ruimte aan andere visie’s die we misschien op een dag ook beter begrijpen, afgezien of je het er nu mee eens bent of niet. Uitspraken die de hedendaagse waarden tegenspreken zijn lastig los te laten. Het is verstandiger ze het voordeel van de twijfel te geven. Wie weet wat we op een dag gaan begrijpen.

(4) We zien hoe de machtsstructuren in deze tijd ineenstorten. In deze ‘mist’ is het moeilijk je weg te vinden. Vertrouw er maar op dat je het zonder veel oude opvattingen heel goed kan redden op je eigen inzichten. Elke hechting aan oude vergane glorie, die allang een vernietigende uitwerking vertoont, maakt het moeilijker de veranderingen te ondersteunen en zal je niet helpen. Als we de autoriteit niet aan onszelf teruggeven, scheppen we dezelfde vormen steeds weer.  Er is een belangrijke laag in de verschillende samenlevingen die zich richt op eigen autonomie en een leven vanuit het hart. Dat kan alleen maar ieders eigen hart zijn en nooit dat van een ander. De vroegere ‘kuddes’ maken plaats voor ‘zwermen’. Kijk naar zwermen. Ieder is vrij en autonoom en is dienstbaar aan- en in het geheel. Dat kunnen wij door ons zelf trouw te zijn.

(5) Het is hier van belang dat je begrijpt over welke twee vormen van goede daden of verdiensten we het hebben. Er zijn veel goede daden die tot doel hebben eer te behalen, trots te zijn, kortom de hemel te ‘verdienen’ zoals vaak werd gepreekt vroeger. Besef dat we allemaal unieke wezens zijn die allemaal op onze eigen manier een ‘eindstreep’ willen behalen, alleen niet weten waar het pad ligt. Respect voor een ander, wil niet zeggen dat je altijd lief en aardig moet zijn. De waarheid kan soms voor een ander even niet leuk zijn, maar als jij naar je eigen integriteit handelt, is het de juiste weergave daarvan. Het zal de juiste uitwerking hebben en daardoor een uitdrukking van je Liefde zijn. De balans tussen respect voor jezelf en voor de ander, geeft voorlopig in deze tijd de beste richting. Daar ontstaat je waarheid in eenheid. Zodra er een ‘vinger naar buiten wijst’ maak je een ‘ik’ en een ‘jij’  scheid je je af van de eenheid. Moeilijk…  Ja. Maar niet opgeven, het is namelijk onze natuur zo te zijn…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *