Het boek – Inhoud

Op deze pagina tref je regelmatig een sneakpreview van het boek.
Gepubliceerd 21-10-2019

Waar grenzen verdwijnen en bruggen verschijnen…

Wat gebeurt er als je leven op de kop komt te staan, dat waarheden plotseling onwaarheden blijken en dat wonderen binnen bereik komen? Wat gebeurt er als je in het dagelijkse leven je hart volgt en je afstemt op dingen die je blij maken? Dan gaan deuren open….

Wilma Post volgt in dit boek de levensweg van Marga. Zij gebruikt de gebeurtenissen uit dit leven om uit te leggen hoe de zingeving van ieder mensenleven ligt opgeslagen in de eigen levenservaringen. Hoe deze door ieder gevonden kunnen worden. Hieronder een fragment

….‘Ik heb een vraag voor je. Hoe zit het met mijn liefde voor mijn moeder. Ik vind dat lastig. Mijn vader had een duidelijke rol, waarin angst bestond. Daar was geen verlangen tot nabijheid, hooguit een wens om hem zover mogelijk weg te hebben. Voor mijn moeder lag dat anders. Waar ik mijn vader ver weg wenste, probeerde ik mijn moeder, altijd nogal zwaar op de hand en vreugdeloos, op te beuren en vrolijk te maken. Was mijn inspanning liefde of eigenbelang? Wat is liefde eigenlijk? Ik zit een beetje met het dilemma eigenbelang en liefde.       

Cor antwoord: ‘Ja, Marga, daar kan je inderdaad twee kanten mee uit. Het begrip ‘eigenbelang’ is herkenbaar in je verlangen naar liefde en koestering. Anderzijds is je moeder de vrouw waar je dat verlangen het sterkst voelde. Wat je hier aanraakt is het mysterie van de liefde. Wat is liefde? Houd het er maar op dat het in het algemeen een verlangen naar verbinding is. Contact en verbinding is altijd de basis van een betekenisvolle relatie. Dat dit bij bepaalde personen het sterkst is zegt alles over de relatie tussen deze mensen. Hoe sterker de relatie hoe meer veelkleurige gevoelens van verlangens ontstaan. Misschien doen we het woord liefde met deze algemene omschrijving het meeste recht.

‘OK’ ik begrijp dat het woord ‘liefde’ meer omvat en veel betekenissen heeft. Meer dan het geromantiseerde woord zoals het meestal gebruikt wordt. Wat ik er wel van begrijp is dat het een soort algemeen verlangen is wat bestaat. Ik houd van mijn kind en ik houd van de kat. Welke drijfveer zit er achter, omdat ik van mijn kat en van mijn kind houd. Ik houd van beide maar deze ‘liefde’ is niet hetzelfde. Een filosoof kan daar een hele verhandeling over bedenken.’

       ‘Zo is het Marga. Bedenk maar dat ieder mens zijn eigen soort verlangen en affectie heeft en dat dit net zoveel kan betekenen als er opvattingen van mensen zijn. 

‘Nou, in ieder geval bedankt. Ik zal nog een beetje vertellen over het leven van vrouwen, kort na de tweede wereldoorlog, in de vijftiger jaren’. Zou dat, wat me toen overkwam, de actie van zo’n ‘helper’ geweest kunnen zijn?’.   ‘

Ja Marga, ik weet dit wel’ ‘Hoe zo?’ sprak ik verbouwereerd. Je vroeg me toch waar ik vandaan kom? Hier is een tipje van de sluier. Ik ben een van je helpers. Van meer mensen trouwens. Toen ik ‘daar’ was, bij die auto, was ik ook hier waar ik nú ben. Het is niet hier óf daar. Het is hier én daar, tegelijkertijd. Je herinnert je ook de ‘helpers-ervaring’ met de auto en bent nu aan het werk om het leven van Marga vast te leggen als informatie voor anderen. Je bent in de fase van bezinning en voorbereiding gekomen.  Je raakte niet in paniek toen je je naam hoorde roepen in die nacht. Je hele leven hebben we je op kritische momenten geholpen. Je denkt dat het eigen keuzes zijn en dat zijn ze ook in zekere zin. Wij spannen ons in om je in vrijheid te laten leven, tenzij je levensplan gevaar loopt.’

De woorden die Cor nu spreekt klinken vertrouwd en ook raadselachtig. Ik raak in verwarring. Ik heb het gevoel dat Cor me omarmt en, meer dan in ons eerste contact mij vasthoudt. Het voelt alsof hij me gerust wil stellen. Ik ben verward en wil nu stoppen met schrijven. ‘Cor ik ga een stukje lopen. Ik moet dit verwerken. Binnenkort praat ik graag weer verder met je. Ik raak nogal in de war.’  

‘Oké, maak je geen zorgen, je bent toegerust voor je levensopgave, net als iedereen trouwens. Voor jou heeft het te maken om anderen te helpen met jouw kennis en ervaringen. Dat geldt overigens voor iedereen op zijn eigen wijze. De rol die wij spelen is altijd gericht op liefde en hulp. Jullie zien dat vaak niet door de verblinding van de buitenkant van de werkelijkheid zoals jullie die waarnemen. Uiterlijke conclusies zijn zelden innerlijke antwoorden.

De stem van Cor verdwijnt langzaam naar de achtergrond en ik…

 

 

 

Voor andere fragmenten, klik hier.