Eerste bericht – Spiritualiteit als spiegel voor jezelf

Cor zegt:

…Wij willen de mensen helpen om te ontdekken waar het werkelijk om
gaat… 
Er is een permanente bewustzijnsverschuiving op aarde.
Jullie hebben geen keuze. (1)

 

Probeer niet van je ego af te komen.
Iets wordt pas werkelijkheid als je er vanaf wilt.
Als je ziet dat iets niet de werkelijkheid is, waarom zou je er dan vanaf willen? (2)

 

Je ego is geen werkelijkheid. Als je er niet aan denkt is het er immers niet. Alles is genade. Jullie kunnen onmogelijk iets niet willen hebben.
Alles wat verschijnt is er immers al.
Net zoals het onderdrukken van emoties.
Dat is een illusie, die zijn er immers al. (3)

 

Het huidige ‘nu’ is nooit een probleem.
Er bestaat alleen een probleem als er een oplossing bestaat.
Als jullie geen oplossingen bedenken zijn er ook geen problemen.
Jullie hebben alleen een probleem, als jullie vinden dat als datgene wat ìs, ànders zou moeten zijn.
Dat zou hetzelfde zijn als de oceaan zou zeggen, geen water te willen zijn. (4)

 

Zo is ook de dood geen werkelijkheid. Het lichaam verdwijnt elk moment.
Je wordt elk moment opnieuw geboren en gaat elk moment weer dood.
Je gaat alleen dood als je denkt dat je een lichaam BENT. (5)

 

Jullie enige overleving is verlichting.
Dat kun je niet vinden en iets wat je niet kunt vinden kun je ook niet kwijtraken.
Je kunt het alleen maar zijn. Als je het eenmaal bent, raak je het nooit meer kwijt.
Jullie hebben op aarde geleerd, dat als je iets wilt bereiken, je iets moet doen.
Maar het enige waar je ‘het doen’ niet kunt gebruiken, is om te ontdekken wie je bént. (6)

Carola zegt:

Jullie moet niet zo moeilijk doen…
Je bent niet het vogeltje dat vliegt in de lucht.
Jij bent het uitspansel waar zo nu en dan een vogeltje in verschijnt…’ (7)

Toelichting van Wilma

1: De wereld zoals wij die waarnemen is ingebed in een natuurlijke ontwikkeling van bewustwording.
De stuwkracht om tot meer bewustwording te komen, te groeien is onvermijdelijk en deel van onze natuur en bestemming. 

2: De mens verschijnt ons als stoffelijk wezen en de persoonlijkheid is binnen ons denken gevormd als handelende instantie (ego).
Deze gedachte en conclusie,  ontstond  toen we ondekten dat we autonoom waren in ons denken. Het  ‘ik’ ontstond in de vroege jeugd. De ontdekking van ‘Ik en jij’.
Elke inspanning om het ego op te heffen, kan alleen door de ‘handelende instantie’, nl. het ego zelf worden gedaan.
Hoe meer inspanning hoe groter het ego. Zelfbedrog. 

3: Als we niet aan ons ego denken is het er niet. Maar zonder dit ‘centrum in ons denken’ zouden we niet kunnen kiezen en handelen.
Het ego (wij maken dat tot het ‘zelf)’ is een in het denken ontstaan centrum in onze gedachtewereld en noodzakelijk om in de materiële vormenwereld te doen. Alles is er al en maakt deel uit van de creatieve energie van het leven zelf. De werkelijkheid wordt door ons gedacht zoals wij deze willen bedenken en dat ontstaat door de keuzes die wij maken. 

4: Het ‘nu’ is potentie en creatieve leegte waar iets verdwijnt en ontstaat. Vervolgens bedenken we inhoud, volgen keuzes die we maken op grond van de interpretatie van impulsen die ons lichaam bereiken. Daar ontstaan verwachtingen en emoties. Dan ontstaat actie en de gevolgen daarvan zijn weer een nieuwe impuls voor een nieuw vervolg. 

5: Elk moment van je leven worden van je lichaam enorme hoeveelheden ‘stof” vervangen en ververst. De balans van leven (geboorte) en niet leven (dood) verschuift gedurende je hele bestaan. Dit gaat door totdat de balans doorslaat en het lichaam deze strijd tegen verval verliest. De bewoner is niet het huis zelf! 

6: Je bènt Licht. Het aarde bestaan heeft invloed op de verschijning van het Licht. Aan de andere kant heb je dat nodig om te bestaan. Hoe moet de zon zichzelf ontdekken? Door te kijken naar het effect wat zonlicht heeft op zijn omgeving. We zijn geboren in de stof om ons licht te ontdekken. Via elkaar en de wereld vanuit ons licht. Om ons eigen Licht te ontdekken. Kijk wat dat betekent, binnen de dagelijkse aardse zaken. Het ego leidt ons door ervaringen heen en is gelijk de grote misleider die ons voortdurend aanspoort ons licht te vinden in actie. Het nastreven en doen handelen om resultaten te verkrijgen. De emotie van succes of falen is niet de herkenning van het Licht, maar een troostprijs. 

7: Je bent de energie waar je deel van uitmaakt. Niet het lichaam wat hier zo nu en dan verschijnt om een leven te leven. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *