Derde bericht – Er is licht…

Het zijn lichtexplosies…
GMB-stralen, gammastralen die de aura van de aarde voorzien van creatieve energie…
Het is het zaad van het nieuwe bewustzijn!

De transformatie in relatie met onze planeet.

Cor zegt:

(1) Het zijn de lichtexplosies. GMB-stralen. Gammastralen, die de aura van de aarde voorzien van creatieve energie.
Het is het zaad van het nieuwe bewustzijn.
Jullie realiteit van de wereld verdwijnt. Jullie leren om van de ene in de andere wereld te stappen.
Wij helpen jullie in dit glorieuze transformatieproces, al beseffen wij dat onze hulp en bescherming grotendeels onopgemerkt aan jullie voorbij gaat, op een aantal uitzonderingen na.

(2) Jullie aarde is net als jullie fysieke lichaam een levend ademend orgaan, die zo nu en dan spanning oplaadt.
Ze spiegelt de gezondheidstoestand van het collectief menselijk bewustzijn. Metaforen zijn alom aanwezig.
Een aardbeving is wezenlijk het omver werpen van de grondvesten van de mens wiens leven niet op waarheid gebouwd is.
Als er nu meer aardbevingen plaats vinden op aarde, zegt dat alles over de spanning bij de mensen op aarde en jullie gestresste maatschappij.
Jullie willen steeds meer in een uur doen en verlangen naar steeds meer vrije tijd. Maar de huidige uren zijn korter.
Dat heeft te maken met de tijd-ruimtebreuk. De overgang van een lineair tijdsbesef naar een cyclisch tijdsbesef.

De mensen die in de verdediging gaan en kwaad worden op het verdwijnen van hun schijnbare comfort van de duisternis, zullen de meest traumatische ‘aardbeving’ ervaren. Hun fundament is gebouwd op breuklijnen, net als jullie zaken en financiële wereld op breuklijnen is gebouwd.
Maar niets wat echt is, is ooit gestorven. Aardbevingen zijn geen rampen. Dat woord kennen wij niet.
(3) Ze zullen jullie ook geen kwaad berokkenen, alleen duidelijk maken wat belangrijk is en wat niet.

Richt je aandacht op het nieuwe scheppingsbewustzijn.
Focus je licht op wat achter de schijn van de werkelijkheid ligt.
Lijden is de AFWEZIGHEID van iets.
Licht is datgene wat afwezig is in het lijden.

(4) Denken is niet ZIEN.
Maar ZIEN bevat het denken.
Dit ZIEN kent geen dood, enkel en alleen een mysterieuze aanwezigheid van opkomen en ondergaan van vormen.

Toelichting van Wilma

Gammastraling is net als zichtbaar licht een onderdeel van het elektromagnetische spectrum. Het grote verschil tussen gammastraling en zichtbaar licht is de hoeveelheid energie die de desbetreffende fotonen bezitten. De fotonen van gammastraling bezitten ongeveer 10.000 maal zoveel energie als de fotonen van zichtbaar licht. De hoeveelheid energie dat een foton bezit is te meten aan de hand van de golflengte/frequentie. Ondanks dat gammastraling zeer schadelijk kan zijn voor levende cellen hebben wetenschappers toch een aantal verrassende toepassingen gevonden voor deze hoog energetische straling.

Gammastraling heeft de hoogste frequentie van alle straling in het elektromagnetische spectrum.
Gammafotonen hebben geen massa en geen elektrische lading, het is pure elektromagnetische energie.
Het symbool voor gammastraling is de Griekse letter γ (van gamma)
Net als alle andere elektromagnetische straling reizen ze met de lichtsnelheid (300.000 kilometer per seconde).
De golflengte is zo kort dat deze moet worden gemeten in delen van nanometers. De golflengte zit tussen de 3/100ste en 3/1000ste van een nanometer.
Gammastraling is ioniserende straling. Gammastraling heeft voldoende energie om een elektron uit de buitenste schil van een atoom te stoten.
Het atoom is hierdoor een positieve lading in plaats van neutraal te zijn, Het atoom wordt dus geïoniseerd.
De hoeveelheid energie is evenredig met de frequentie en bedraagt voor gammastraling enkele tot vele MeV (Mega-elektronvolt)

2: Uitgaande van het principe van energie en dat wij allen, hoewel ogenschijnlijk los, daarin zijn opgenomen als druppels zeewater in een zee.
Elke druppel is hetzelfde als het geheel waar het toe behoort en ook voortdurend in transformatie, dus wisseling van vormen.
Als elke druppel weergeeft wat de aard van de zee is, is het logisch dat de aarde, (ook deel van het nog grotere energetisch veld)  is wat wij zijn en wij wat de aarde is.
Als het slecht/goed gaat met haar, toont zij ons hoe slecht/goed het gaat met de mensen dus ook de individuen, de druppels.
Aardbevingen geven stress-processen weer van spanningen in de aardoppervlakken.
Omdat wij deel zijn van deze stress en spanningen kunnen wij ook de planeet helen, door dit in onszelf te helen.

3: Cor bedoelt te zeggen dat alle narigheid die kan ontstaan in de wereld van de vormen of materie, ons geen kwaad kan doen, buiten ons vorm-bestaan. Aangezien het vormbestaan de ‘reis’ is die eens teneinde loopt, gaat de schade en het verdriet dat daarin wordt opgelopen niet verder dan deze reis. De leerlessen om bewustzijn te ontwikkelen bedienen zich op deze planeet van pijn en lijden. Waarom? Ieder weet dat anders de comfortzône waarin luiheid ontstaat de groei belemmert en niet effectief is voor bewustzijnsontwikkeling. Het lijden is de stuwende kracht om te leren en te groeien naar de gewaarwording van het Licht, wat je bènt..

4: Denken is niet zien. Het is de optelsom van wat je geheugen je heeft geleerd. Hoe beter het geheugen hoe hoger het cijfer.
Denken in de term van ‘zien’ is de intuitieve waarneming uit het grote tijdloze veld van energie.
Je intuitie, je ‘heldere’ geest zal je leiden naar de juiste antwoorden.
Dat heet ‘innerlijke leiding’ en daarin ligt alle ‘weten’ wat je maar wilt om je precies en nauwkeurig de weg te wijzen.
Het is moeilijker deze inzichten te ontdekken, dan dat ze niet altijd en zuiver voorhanden zijn.
Daarom is het denken een onderdeel van het aarde-systeem en dient het lichaam ( de vorm).
Dat wil niet zeggen dat dit verstand vanzelfsprekend je spirituele pad aangeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *